Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Tämä on Henna tässä Moi! Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Henna tässä Moi! asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä
Henna tässä Moi! Oy
Y-tunnus: 3297497-7
Juvelankatu 8, 33730 Tampere

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Henna Havumäki
henna@hennatassamoi.fi
puh. 040 7377 526

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

  • Rekisteri sisältää Henna tässä Moi! Oy:n kanssa asiakassuhteessa olevan yrityksen sekä asiakassuhteessa olevan yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero
  • Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon sekä laskutukseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitoa varten. Tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelletilitoimistolle siltä osin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän laskutuksen järjestämiseksi.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja laskutustiedot. Tietoja säilytetään siihen saakka, kun asiakassuhde koetaan päättyneeksi. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai YTJ-tietojärjestelmästä tai muista julkisista yhteisörekistereistä sekä julkisesta tietoverkosta, esimerkiksi asiakasyrityksen internet –sivuilta. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan myös Henna tässä Moi! Oy:n ylläpitämän verkkosivun hennatassamoi.fi kautta www-lomakkeilla lähetetystä viestistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista, sosiaalisen median palveluiden kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin muutoin, kuin lain vaatimusten mukaisesti. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22a §:n mukaisesti. Rekisterin tietoja ei siirretä suoraan Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja säilytetään palvelintoimittajan palvelimella, jonka palvelimet ovat EU:ssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanalla ja käyttöoikeus on annettu vain rekisterinpitäjän henkilöstölle asiakassuhteen hoitamista varten. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, milloin tahansa seuraavia tilanteita lukuun ottamatta:

  • henkilöllä on avoin palvelusopimus
  • henkilöä epäillään palveluidemme väärinkäytöstä
  • henkilö on tehnyt palvelusopimuksen, säilytämme tilaukseen liittyvät henkilötietosi kirjanpitosäännösten perusteella

Evästeiden käyttö

Verkkopalveluidemme käyttökokemuksen parantamiseksi, sekä käytön seuraamiseksi ja helpottamiseksi käytämme evästeitä (cookies). Evästeet mahdollistavat lyhyiden tekstimuotoisten tietojen tallentamisen käyttäjän selaimeen myöhempää käyttöä varten. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Pitkäaikaiset evästeet

Pitkäaikaisilla evästeillä tarkoitamme evästeitä, jotka säilyvät selaimesi muistissa, vaikka suljet selaimen. Näin saamme saman evästeen käyttöömme myös seuraavalla käyttökerralla ja voimme tämän perusteella tietyissä tapauksissa tunnistaa sinut samaksi käyttäjäksi kuin aiemmalla kerralla. Verkkopalvelua käyttäessäsi voimme lisäksi asettaa seuraavat pitkäaikaiset evästeet selaimeesi:

  • Google Analytics -analytiikkapalvelun seurantaevästeen, jonka avulla seuraamme palveluidemme käyttöä ja käyttäjien toimia verkkopalvelussamme yleisellä tasolla.
  • Laitteesi tyyppitunniste, jonka avulla tunnistamme minkälaista laitetta käytät ja voimme tarjota tarvittaessa päätelaitteellesi soveltuvaa sisältöä.